Tarieven & contact


Particuliere tarieven

Kennismakingsgesprek: gratis

Coachsessie: € 85 per uur *

Eindgesprek: € 85 per uur

Overleg met leerkracht/mentor: € 85 per uur

Opvoedopstelling (2 uur): € 140

Individuele opstellingen met Ingrid Dykstra (1,5 tot 2 uur): € 220

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW

* De prijs is inclusief voorbereiding, terugkoppeling en gebruik van materialen

Annulering
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u een gemaakte afspraak tot 24 uur van tevoren verzetten. Annuleringen op kortere termijn worden in rekening gebracht.

Vergoedingen
Heel soms komt u via uw zorgverzekeraar in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Dit is afhankelijk van de voorwaarden van uw verzekering. Neem daarvoor contact op met uw verzekeraar. Krijgt u de kosten niet vergoed, dan zijn deze in uw belastingaangifte vaak wel als zorgkosten op te voeren.

 

Gecontracteerde zorgaanbieder

Coachingspraktijk Jong en Krachtig heeft ook een contract met de Regio Gooi- en Vechtstreek voor ambulante begeleiding in het kader van de jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit betekent dat de gemeente Jong en Krachtig aanstuurt om begeleiding aan cliënten te bieden.

Als u een hulpvraag heeft, meldt u zich eerst aan bij de gemeente voor een indicatie voor WMO of jeugdwet. De gemeente helpt u om de juiste zorg op maat te ontvangen. U kunt zich aanmelden via de website van uw gemeente onder WMO of jeugdwet. Jong en Krachtig levert begeleiding vanuit Zorg In Natura (ZIN). Hieronder vallen de gemeenten: Hilversum, Blaricum, Gooise Meren, Eemnes, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

 

Contact

Praktijk Jong en Krachtig
Kirsten de Jong
Zeverijnstraat 6   (in het Hilversum Business Centre)
1216 GK Hilversum

kirsten@jongenkrachtig.nl
06 417 694 05
www.jongenkrachtig.nl