Ouders


In het leven van kinderen en jongeren gebeurt enorm veel, zowel lichamelijk als geestelijk. Denkt u als ouder wel eens: ‘Wat gaat er toch om in het hoofd van mijn zoon?’ of ‘Hoe kan ik mijn dochter het beste bereiken en begeleiden?’

Als ouder is het moeilijk om je kind te zien worstelen. Je voelt je vaak machteloos. Een gesprek met een kinder- en jongerencoach kan u helpen uw kind beter te begrijpen. En voor u als ouder kan het fijn zijn wanneer er iemand buiten het gezin met een frisse blik en zonder oordeel naar uw kind kijkt en naar uw kind luistert. Ik geef kinderen en jongeren graag inzicht in hun eigen gedachten en gevoelens en leer ze welke invloed die hebben op hun gedrag. Die gevoelens herkennen en erkennen werkt rustgevend en geeft ze weer grip op hun handelen.

Ik geloof dat elke ouder en elk kind de oplossing voor het grootste deel al bij zich draagt. Bij de begeleiding van uw kind richt ik mij daarom eerst op het gezamenlijk ontdekken van zijn of haar kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Ik leer uw kind dat het mag vertrouwen op zichzelf en dat het zichzelf mag zijn. Zodat uw kind niet alleen nu, maar ook in de toekomst weet hoe het moeilijkheden zelf kan aanpakken.

Ik houd u als ouder goed op de hoogte tijdens het coachingstraject, telefonisch en indien nodig in een persoonlijk gesprek. Ik vind het belangrijk om met wederzijds vertrouwen samen te werken met ouders. Ouders of andere gezinsleden worden vaak ook betrokken bij de coaching. Cliënten van 16 jaar en ouder mogen zelf bepalen of er een terugkoppeling van de coachsessies plaatsvindt naar de ouders.