Overig


Kwaliteitsregister

Ik ben opgenomen in het register van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
Het SKJ-register is een register voor professionals die voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid.

SKJ

 

Beroepsorganisatie

Ik ben lid van Adiona, beroepsorganisatie voor kinder- en jongerencoaches.

AdionaSmall

 

Klachtenprocedure

Sinds de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is het voor elke zorgaanbieder verplicht een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te bieden aan cliënten. Ik ben aangesloten bij de stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches. Hierdoor kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting.
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt u niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Klachtenfunctionaris:
Mevrouw L. de Boon, telefoonnummer: 06-48445538. Het e-mailadres voor onafhankelijke klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

 

Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden van Jong en Krachtig te bekijken.