Overig


Kwaliteitsregister

Ik ben opgenomen in het register van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
Het SKJ-register is een register voor professionals die voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid.

SKJ

 

Beroepsorganisatie

Ik ben lid van BPSW, de Beroepsvereniging voor Professionals in Sociaal Werk.

BPSWsmall

Ik ben lid van Adiona, beroepsorganisatie voor kinder- en jongerencoaches.

AdionaSmall


Klachtenprocedure

Sinds de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is het voor elke zorgaanbieder verplicht een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te bieden aan cliƫnten. Ik ben daartoe aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Hierdoor kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke en onpartijdige klachtencommissie. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de klachtenregeling van Jong en Krachtig.

nKlachtenportaalZorg

 

Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden van Jong en Krachtig te bekijken.