Werkwijze


Mijn doel is om er helemaal te zijn voor de kinderen, jongeren en ouders die bij mij aankloppen. Ik luister zonder oordeel, ik observeer, ik erken wat er is. Dat kan al heel bevrijdend werken. Daarna bespreek ik open en eerlijk wat ik zie en wat mij opvalt. Ik ga in gesprek over hoe het eventueel anders kan. Ik oefen samen nieuwe vaardigheden en stimuleer om te experimenteren met ander gedrag. Hierbij hanteer ik een oplossingsgerichte benadering omdat ik het belangrijk vind om niet alleen te kijken naar het probleem, maar juist ook naar de sterke kanten van het kind, de jongere en de ouders. Vervolgens onderzoeken we samen hoe we deze kunnen inzetten om tot passende oplossingen te komen. Het geeft mij veel voldoening om zo kinderen, jongeren en ouders te kunnen helpen weer in hun kracht te komen.

 

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Wanneer u zich afvraagt of uw kind baat zou kunnen hebben bij coaching, belt u mij dan gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij voorkeur zijn bij zo’n gesprek beide ouders en hun kind aanwezig. Jongeren kunnen natuurlijk ook zelf contact met mij opnemen en zelfstandig naar het kennismakingsgesprek komen. Dit gesprek is gratis en duurt ongeveer 45 minuten.

Het doel van het kennismakingsgesprek is samen met het kind of de jongere de hulpvraag vast te stellen. Natuurlijk kijken we of het klikt. Die klik is belangrijk voor het wederzijds vertrouwen tijdens het coachingstraject. Op basis van de kennismaking besluiten we of we samen door willen gaan met de coachsessies. Wanneer in deze fase al blijkt dat uw kind meer gebaat zou zijn bij een andere vorm van begeleiding, dan zal ik u daarover adviseren en eventueel doorverwijzen.

 

Coachsessies

De eerste sessies zijn gericht op het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Alleen wanneer uw kind zich veilig voelt, kan het zich uiten en laten zien aan mij. Mijn observaties bespreek ik na iedere drie coachsessies in een telefoongesprek met de ouders. Sommige volwassen jongeren zoeken geheel zelfstandig contact met mij. Afhankelijk van de hulpvraag bekijken we of de ouders betrokken worden bij het coachingstraject.

Tijdens de sessies staat de hulpvraag centraal. Uw kind leert inzicht te krijgen in zijn gevoelens, kwaliteiten, mogelijkheden en zijn eigen gedrag en hoe dit het contact met zijn omgeving beïnvloedt. Ook ontdekt uw kind tijdens het traject dat het zelf in staat is een oplossing te vinden voor zijn hulpvraag. Deze oplossingsgerichte aanpak vergroot het zelfvertrouwen en is een effectieve manier om ervoor te zorgen dat uw kind weer plezier en vertrouwen krijgt in de toekomst en ook dan zelfstandig controle blijft houden in moeilijke situaties.

De belevingswereld van uw kind staat centraal tijdens de coachingssessies. Daarbij spelen onder andere het gezin, vrienden, school en clubs een belangrijke rol. Uitgangspunt is steeds zijn manier van denken, voelen en doen. Tijdens de sessies maak ik gebruik van verschillende werkvormen en methodieken, afgestemd op de behoefte en interesses van uw kind, zoals:

  • spelen/wandelen/bewegen met mijn hond Guus
  • familie- en opvoedopstellingen
  • muziek
  • kwaliteitenspel
  • rollenspellen
  • visualisatie, metaforen en meditatie
  • sociale vaardigheidsspellen met elementen uit de Kanjertraining, de Rots en Water-training en Leefstijltraining om de weerbaarheid en autonomie van kinderen en jongeren te vergroten
  • verhalen
  • Kids’Skills en Mission Possible (een oplossingsgerichte methode waarbij kinderen/jongeren leren doelen te stellen en deze te realiseren)
  • Helpende gedachtenspel (inzichtgevend spel waarbij kinderen/jongeren leren om hun negatieve gedachten om te zetten in helpende gedachten)

 

Afronding en eindgesprek

Wanneer uw kind/jongere het gevoel heeft weer op eigen kracht verder te kunnen, ronden we het traject af. Hierna volgt er een gezamenlijk eindgesprek of alleen met de jongere.

 

Vertrouwelijkheid

Voor een zo goed mogelijk resultaat is het noodzakelijk dat wat uw kind met mij bespreekt vertrouwelijk door mij wordt behandeld. Dat betekent dat ik zonder de toestemming van het kind niet altijd alles kan delen met de ouders. Daarvoor vraag ik uw begrip. Uiteraard houd ik de ouders op de hoogte van de ontwikkeling die het kind doormaakt. Uw betrokkenheid is essentieel voor het slagen van het traject. Vanzelfsprekend bespreek ik niets uit de sessies met derden zonder uw toestemming.

 

Tijdsduur en aantal sessies

Elke coachsessie duurt 1 uur. Hoeveel sessies uw kind nodig heeft, is moeilijk vooraf te zeggen. Ik streef ernaar het coachingstraject niet langer te laten duren dan noodzakelijk. Het gemiddelde ligt tussen de vijf en acht coachingssessies. De voortgang is afhankelijk van de hulpvraag, de inzet van het kind en de betrokkenheid van de ouders.